Почетна страна

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

 

 

 

УПИС СТУДЕНАТА НА

II (ДРУГУ) и  III (ТРЕЋУ) ГОДИНУ СТУДИЈА

 

 

УСЛОВИ УПИСА 

   

Студенти других виших, високих школа или факултета могу се уписати у другу или трећу годину студија на Академији фудбала. Кандидати који прелазе са других школа не полажу класификациони (пријемни) испит већ прилажу уверење о положеним испитима са више, високе школе или факултета ради одређивања евентуалног полагања разлике у испитима (диференцијалних испита).

 

Студенти подносе молбу са захтевом за признавање испита и упис на Академију. Након разматрања молбе, директор Академије доноси решење о признавању испита и упису кандидата.

 

 

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ПРИЛАЖУ:  

 

1. Диплому о завршеном средњешколском образовању у трогодишњем или четворогодишњем трајању (оригинал или оверена фотокопија).

2. Сведочанства свих разреда средње школе (оригинал или оверена фотокопија).

3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).

4. Лекарско уверење о здравственој способности за студије на Академији. (не старије од 6 месеци).

5. Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа, (на жиро рачун Академије бр. 160-323650-96. Банка Интеза Београд. Сврха уплате: трошкови уписа).

6. Уверење о положеним испитима са више, високе школе/факултета са којих прелазе.

 

 

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА ПРИЛАЖУ:  

 

1. Две фотографије димензија 4.5х3.5 цм.

2. Доказ о уплати накнаде за трошкове школарине (на жиро рачун Академије бр. 160-323650-96. Банка Интеза Београд. Сврха уплате: школарина 2017/2018).

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА врши се у ПРОСТОРИЈАМА АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА

сваког радног дана од 10 до 17:30 часова.

 

 

Детаљнија обавештења у вези конкурса, услова уписа и школарине могу се добити у:  

 

АкадемијИ фудбала, Делиградска 27 (Стари ДИФ) II спрат сваког радног дана од 10 до 17:30 часова или на телефоне  (+381 11)  36 50 137  и  36 50 138.

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс |  Студентски одсек | Новости | Фото | Конт@кт 


copyright 2004 - Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio