Početna strana 

O nama

Predavači

Nastavni plan

Konkurs

Studentski odsek 

Novosti

Foto galerija

Kont@kt

 

 

Prof. dr Pavel Opavsky: Biomehanička analiza tehničkih elemenata u fudbalskom sportu 

Fudbalska utakmica prikazana brojkama. Delovi iz priručnika za fudbalske trenere prof. dr Pavla Opavskog.  

 

 

....U fudbalskom sportu postoji veliki broj složenih kretanja, odnosno veliki broj tehnika izvođenja tih kretanja. Za raliku od mnogih sportova gde se teži da se kretanjeizvrši uvek istim intenzitetom i istom kompozicijom kretanja, u fudbalskom sportu niti jedan tehnički elemenat nije definitivno određen, nego se prema situacionim uslovima menjaju i brzina izvođenja i smer kretanja i jačina impulsa i redosled mišićnih kontrakcija i ceo niz drugih promena, jer u konfliktnim situacionim uslovima kao što je fudbalski sport, situacija se menja svakog trenutka pa mora da usledi i promena smera i intenziteta u najpovoljnijem tehnikom elementu. 

Zbog neponovljivosti pokreta u fudbalskom sportu veća je i atraktivnost ovog sporta. Koliko je jedna dobra fudbalska utakmica zahtevna prikazano je sledećim brojkama....

 

..... Isključujući dejstvo mišića stopala, trupa, ramenog pojasa, vrata, glave i disajnih mišića i uzimajući u razmatranje samo mišiće ruku i nogu, ukupno 136 elementarnih kontrakcija, dolazi se do sledećih brojki:

 • Jedna dobra utakmica sa zagrevanjem traje 105 minuta,

 • u maksimalnoj brzini igrač napravi 5 koraka za jedan sekund,

 • u hodu igrač napravi jedan korak za jedan sekund,

 • na dobroj utakmici igrač napravi tri koraka za jedan sekund,

 • za tri koraka igrač napravi 408 elementarnih kontrakcija

 • za 105 minuta (6300 sec.) dobar igrač napravi 2,470.400 elementarnih kontrakcija,

 • na dobroj utakmici dobar igrač izgubi i do 4 kilograma telesne težine....

 

 

...To su kontrakcije sa širokim dijapazonom intenziteta, tako da manevarska pomeranja mogu da se uporede sa maratonom a kretanja sa maksimalnom brzinom, sa maksimalnim odrazom u skoku, maksimalnim udarnim impulsom i maksimalnim međusobnim sudarima mogu da se uporede sa teškom atletikom i zbog toga je fudbalski sport, igra nad igrama, jedinstvena sportska disciplina medju ostalim sportovima.

Ako se svi igrači potrude da utakmicu odigraju profesionalno, onda se pred publikom odvija spektakl kretnih kombinacija ostvaren sa 50 miliona elementarnih kontrakcija

To su astronomske cifre koje dižu fudbalski sport u sportsku vasionu, pa su sasvim zemaljski sitne brojke kojima su u ovom priručniku predstavljeni osnovni tehnički elementi sa samo:

 

 • 3600 elementarnih udaraca unutrašnjom stranom stopala.

 • 3600 elementarnih udaraca unutrašnjom stranom hrpta stopala.

 • 3600 elementarnih udaraca hrptom stopala.

 • 3600 elementarnih udaraca spoljašnjom stranom hrpta stopala.

 • 1134 elementarnih udaraca čelom.

 • 108 elementarnih oblika bacanja.

 • 288 elementarnih oblika primanja unutrašnjom stranom stopala.

 • 288 elementarnih oblika primanja unutrašnjom stranom hrpta stopala.

 • 288 elementarnih oblika primanja hrptom stopala.

 • 288 elementarnih oblika primanja spoljašnjom stranom hrpta stopala.

 • 288 elementarnih oblika primanja tabanskom stranom stopala.

 • 252 elementarnih oblika primanja prednjom stranom natkolenice.

 • 252 elementarnih oblika primanja grudima.

 • 72 elementarna oblika vođenja lopte.

 • 35 elementarnih oblika varke.

 • 12 elementarnih oblika oduzimanja lopte.

 • 37 elementarnih oblika golmanskih intervencija !!!!!

 


O Autoru:

Prof. dr Pavel Opavsky, redovni profesor Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, prvi diplomirani student na istom fakultetu sa srednjom ocenom 9.22, prvi doktor nauka iz oblasti fizičke kulture koji je svoju disertaciju odbranio u Jugoslaviji.

Predavao je biomhaniku na fakultetima fizičke kulture u Beogradu, Zagrebu, Nišu, Prištini, Skopju i Novom Sadu. Objavioo je u zemlji i inostranstvu oko sto stručnih i naučnih radova, više udžbenika i priručnika.

Kao priznanje za dugogodišnji uspešni rad na razvoju teorije i prakse fudbalskog sporta, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu dodeljuje mu jedinstveni sertifikat koji ga kvalifikuje kao fudbalskog trenera na svim nivoima.

Kao član stručnog štaba programira i reačizuje fizičku spremsnost fudbalera, u više klubova prve savezne lige. Kao stručnjak za fizičku pripremu, testirao je mnoge klubove i pojedince koji su se spremali za nastupe u inostranstvu i sastavljao planove i programe podizanja specifičnog fizičkog statusa.

Više godina bio je i savezni atletski trener državnih reprezentativaca i olimpijskih kandidata. Dvanaest godina bio je trener ženske državne reprezentacije. Jedan je od osnivača Prednjačko-trenerske škole na kojoj je predavao na predmetima biomehanika, tehnika fudbala, taktika fudbala i fizička kondicija fudbalera. 

 


 

 

 

 

Početna | O nama | Predavači | Nastavni plan | KonkursStudentski odsek | Novosti | Foto | Kont@kt  


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio