Наставни план и програм

 

    

Почетна страна

О нама

 Предавачи

 Наставни

 план

 Конкурс

Студентски одсек

 Новости

Фото галерија

 Конт@кт

 

 

 

Укратко о наставном плану и програму

Наставни план и програм Академије фудбала усаглашени су са савременим европским и светским токовима у вишем образовању. Посебан акценат при изради програма стављен је на широку компатибилност програма са стандардима Европске уније о високом и вишем образовању и  "Болоњским процесом". 

При изради програма коришћена су искуства сродних светских (америчких и европских) образовних институција, прилагођена нашим условима студирања и потребама нашег тржишта. По свом фонду часова и оптерећењу у току студија програм је избалансиран и распоређен по годинама студија да омогућава квалитетан рад и несметано студирање.  

Кроз интензивну наставу енглеског језика, обуку за рад на рачунару и професионалну праксу у спортским клубовима и савезима, студенти академије фудбала се оспособљавају за успешан будући рад, стручну и образовну комуникацију са светским и европским организацијама и институцијама из области спорта, као и евентуални наставак студија.

Овако едуковани стручњаци (тренери и менаџери) спремни су да у тржишним условима и условима конкуренције буду конкурентни у проналажењу свог будућег запослења и напредовања у каријери било у земљи или иностранству.  

 


Наставни план и програм

Студијски програм:   ТРЕНЕР

ЗВАЊЕ:    ТРЕНЕР

Студијски програм:    МЕНАЏЕР

ЗВАЊЕ:    СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР


Стари наставни план и програм

СМЕР:    ТРЕНЕР ФУДБАЛА

ЗВАЊЕ:    ВИШИ ТРЕНЕР ФУДБАЛА

СМЕР:     СПОРТСКИ МЕНАЏЕР

ЗВАЊЕ:    ВИШИ СПОРТКИ МЕНАЏЕР


 

 

 

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс Студентски одсек | Новости | Фото | Конт@кт 


copyright 2004 - Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio