Нови Закон о високом образовању недавно је усвојен у Скупштини Републике Србије. У наставку текста из Закона издвајамо најзанимљивије делове, који могу бити интересантни како садашњим, тако будућим студентима.

 

 

 

Врсте и нивои студија

Према члану 25. Закона, делатност високог образовања оствариваће се кроз АКАДЕМСКЕ и СТРУКОВНЕ студије, и то у три степена:

Први степен

  1. Основне академске студије (по некадашњој номенклатури - факултети)

  2. Основне струковне студије (по некадашњој номенклатури - више школе)

Други степен: 

  1. Дипломске академске студије - мастер (по некадашњој номенклатури - последипломске студије - магистериј)

  2. Специјалистичке струковне студије (студије специјализације након завршене више школе)

  3. Специјалистичке академске студије (по некадашњој номенклатури - специјализација)

Трећи степен: 

  1. Докторске академске студије (по некадашњој номенклатури - докторат)

 

 

Обим студија

Чланом  29. Закона, прописан је и обим студија (фонд часова и број година студија) за академске и струковне студије. Новина је, да се обим студија сада изражава бројем ЕСПБ (европски систем преноса бодова) бодова.

Законом је предвиђено да број бодова који одговара трајању једне школске године износи 60 ЕСПБ. Такође је предвиђено да збир ЕСПБ бодова на академским студијама (факултети) износи од 180-240 ЕСПБ (три или четири школске године) а на струковним студијама (више школе) износи 180 ЕСПБ (три школске године).

Ово практично значи да ће двогодишње више школе престати да постоје у овом облику и да морају извршити промене својих наставних планова и програма у складу са законом, или у супротном, неће моћи да наставе са радом.

Факултети су новим законским решењима сада у могућности да своју наставу организују и у трајању од три године.

 

Високошколске установе

У смислу назива, укида се постојећи назив Виша школа, који се замењује називом Висока школа струковних студија (чл. 37. Закона о високом образовању).

 

 

 

Према новом Закону, Академија фудбала је  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Своју делатност у образовању Академија обавља у оквиру ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

са фондом од 180 ЕСПБ бодова.

 

 

Краћи шематски приказ структуре образовног система у Републици Србији

 

студије

III

степена

Докторске академске студије

  

 

      

студије

II

степена

Дипломске академске студије

Магистеријум

(2 године )

 

 

Специјалистичке струковне студије

( 1 година )

 

студије

I

степена

Високе школе Академских студија (Факултети)

180-240 ЕСПБ  -  3 или 4 године

Високе школе струковних студија (Више школе)

180 ЕСПБ - 3 године

Oсновно и средње образовање 

 

Средње стручне школе и гимназије

Основне школе

Предшколске установе

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс | Студентски одсек | Новости 


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio