О ПРЕДНОСТИМА СТУДИРАЊА НА АКАДЕМИЈИ ФУДБАЛА

ПО ЧЕМУ СЕ РАЗЛИКУЈЕМО ОД ДРУГИХ !?

    

Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

 


Студије на Академији фудбала трају три године. Након завршених студија студенти Академије стичу  ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ и једно од два звања: ТРЕНЕР ФУДБАЛА или  СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР У СПОРТУ. Академија фудбала је прва виша школа са трогодишњим трајањем у Србији. Имајући у виду да ће у наредном периоду доћи до промена у систему вишег образовања (усклађивање са стандардима ЕУ), студенти Академије фудбала који започну студирање по нашем програму биће у предности у односу на остале који ће тек почети своје студије или су их већ почели на школама у двогодишњем трајању.

 

Трогодишње студије, за разлику од досадашњих двогодишњих, омогућавају свршеним студентима лакши наставак студирања на сродним факултетима у земљи а у наредним годинама (након усаглашавања системских закона Србије са законима европске уније) и у иностранству. 

(У плановима Академије је и оснивање Факултета за Фудбал и Спортски менаџмент).

 

Студирање на Академији фудбала даје вам широку основу и доста могућности за ваш будући рад, школовање и стручно усавршавање, јер су наставни план и програм усаглашени са савременим европским и светским токовима у вишем образовању. Посебан акценат стављен је на широку компатибилност програма са документима Европске уније (нпр. Болоњска декларација). У практичном смислу ово значи да избором студирања на Академији фудбала себи отварате врата за даље школовање и рад и у иностранству.

(У плановима Академије је и организација међународне размене студената сродних школа).   

 

У настави на Академији фудбала користе се савремена наставна средства и савремене методе. Посебна пажња обраћа се на техничкоМ описмењавањУ студената кроз рад на компјутерима и нарочито њиховој практичној примени у спорту. Овакав приступ омогућава будућим тренерима и менаџерима да својим техничким знањем буду у предности у односу на своје колеге из клуба или са других школа.

 

Кроз интензивно учење страних језика (за сада енглеског, а у плану су и остали водећи светски језици) омогућава се студентима да након овладаних основа лакше врше комуникацију, проналазе литературу и податке који на српском језику нису доступни. 

 

Студенти Академије фудбала своје теоријско знање морају утврдити кроз ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И НАСТАВНУ ПРАКСУ, прве кораке ка самосталном бављењу позивима за које се школују. У ту сврху обезбеђени су услови у највећим домаћим спортским друштвима, клубовима и спортским савезима. Посредством Фудбалског савеза београда Академија фудбала (самим тим и њени студенти) је у непосредном контакту са клубовима, савезима и спортским организацијама.

(У плановима Академије је и обављање наставне праксе у иностранству).

 

Академија фудбала је оријентисана на квалитет студија. Из тог разлога (за разлику од других школа)  Академија не уписује велики број студената. Кроз ИНДИВИДУАЛНИ ПРИСТУП сваком студенту, разне форме МЕНТОРСКОГ РАДА, сваки студент има пуну пажњу сваког наставника и могућност за све облике дискусија, консултација и активног учења. 

 

У оквиру нових законских могућности убрзано се развија и концепт СТУДИРАЊА НА ДАЉИНУ, који ће путем нових телекомуникационих технологија омогућити лакше студирање студентима из свих крајева Србије и иностранства.

 

Посебна пажња поклања се КВАЛИТЕТУ НАСТАВНОГ КАДРА. Наставници Академије фудбала морају бити проверени и доказани стручњаци из својих области. Сви наставници Академије ОБАВЕЗНИ су да константно уносе новине у своја предавања и прате и примењују најновија достигнућа у својим областима рада.  Наставници су такође обавезни и да спроводе КОДЕКС понашања и опхођења према студентима. 

 

Академија фудбала је ДИНАМИЧНА образовна институција. Оно што о нама прочитате данас, сутра је већ боље и квалитетније. Трудимо се да идемо у корак са светом, али да никада не заборављамо и НАШЕ квалитете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс | Студентски одсек | Новости 


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio